Chân Sắt Hairpin 55cm

Thông Tin Sản Phẩm Chân Sắt Hairpin 55cm

  • Màu Sắc: Đen, Cam, Xanh Ngọc, Đồng
  • Số thanh sắt: 2
  • Đường kính: 11 mm
  • Chiều cao: 550 mm
  • Trọng lượng: 0.85kg